Bränding

Bränd on see miski, mida inimesed tajuvad seoses ettevõtmise või kaubamärgiga. Bränding ei piirdu pelgalt visuaalse poolega, see hõlmab ka seda, kuidas brändi omanik suhtleb, tegutseb, milliseid väärtusi oluliseks peab. Näiteks on mitmetel tootjatel oluline, et nende tooraine tuleneks puhtast keskkonnast ning selle eest oleks tasutud õiglast hinda. Sellist väärtust peegeldab kogu nende tegevus ning see omakorda teeb kliendile, kes jagab samu väärtusi, otsustusprotsessi lihtsamaks.

Brändinguga saab minna väga süvitsi, arendada ja täiendada seda aastaid. Kuid isegi lihtne bränding on parem kui mitte midagi.
Ka väiksemad ettevõtted võiksid läbi mõelda, kuidas nad oma tooteid reklaamivad, pakendavad, tutvustavad, turustavad.

Post by Gekoweb

Comments are closed.