Logo

Logo on tekstist ja/või kujutisest koosnev sümbol, mis identifitseerib ettevõtet või ettevõtmist. Hea logo viitab ettevõtte tegevusele ja sellele, mida ettevõte väärtustab. Logo disainimisel luuakse visuaalne brändi märk. 

Logo aitab eristuda omanikul teistest ettevõtetest või brändidest ning on tihtipeale esimeseks muljeks (mida teadupärast muuta on hiljem raske). Enne logo välja töötamist tasuks uurida, millised logod on ettevõtte konkurentidel, selleks et end turul positsioneerida.

Hea, kui logo, tegelikult ka kogu bränding, on unikaalne ja eristuv, samas ei tohiks see potentsiaalseid kliente eksitada. Markantsemate näidetena võiks tuua välja pealuuga logo arstikabinetile või pesapallikiivriga jalgrattakaupluse logo.

Logo 4 koostisosa:

VÄRV  Värvi kaudu saab edasi anda tegelikult rohkem infot kui lihtsalt välimus. Värviga saab anda märku, kas ettevõtte on mänguline või tõsine, innovatiivne või konservatiivne või hoopis “kastist välja” mõtlev. Kasutada võib vaid ühte värvi või lausa värvipaletti. Soovitatav on piirduda siiski kuni kolme värvitooniga. Valitud värvid korduvad ettevõtte brändingus, seega tuleb siinkohal olla kaalutlev ja kõik hoolikalt läbi mõelda. Värvidel on erinevad tähendused, kuid neid ei hakka me siinkohal välja tooma. Näiteks meie valmistatud Haanjalanna logo puhul oli kliendil endal olemas nägemus värvipaletist.  Einikesel oli olemas üks foto lemmikvärvides lilleaasast, kust siis saime üles korjata värvid ning panna paika värvipaleti Haanjalanna logo ja brändingu jaoks. 

TÜPOGRAAFIA – Rahvakeeli kirjastiil (ingl.k font). Logol tuuakse välja ettevõtte või ettevõtmise nimetus, vahel ka täiend või asutamise aasta. Kirjastiile on tuhandeid, proovida tasub mitmeid. Isegi imepisike erinevus võib mängida olulist rolli. 
Tüpograagiline logo võib koosneda ühetähelisest monogrammist või olla lihtsalt teatud kirjastiiliga ettevõtte või brändi nimetus. Monogrammi puhul lisatakse tavapäraselt  siiski viide ettevõtte nimetusega. Teksti puhul on oluline see, et sama kirjastiili ei kasutataks ettevõttes mujal, muidu logo ei eristu muust tekstist ja tundub hoopis selle osana. 
Tüpograafilise logo puhul on heaks näiteks GekoWebis valminud logo LAKK Ilustuudiole. Logo tellija soovis omale minimalistlikku logo. Arvestades, et ilusalongid on täis värvilisi tooteid ja toodete reklaame, oleks värviküllane logo hakanud teistega konkureerima.  

LAKK IluStuudio

KUJUTIS – Kujutis võib olla lihtsast elemendist kuni detailse pildini. See võib olla nii ikoon kui sümbol, kujutades kas ettevõtte müüdavat teenust/toodet või peegeldada väärtusi, mille eest ettevõte seisab. Valides kujutisega logo, tuleb silmas pidada, et see kannataks suurendamist/vähendamist vastavalt kasutatavale pinnale, seega  tuleks eelistada lihtsa joonega kujundust. 
Kaurisoo Talu logo koosneb Küüslaugu kujutisest koos tekstiga, mis viitab ettevõtmise nimele. Talus kasvatatakse mitmeid köögivilju, kuid küüslauk on suurima tähtsusega, seega sai ka logole valitud.

Kaurisoo Talu

TÄIEND – Täiend asetseb logo all (loosung), mis vihjab otseselt tegevusalale või ka ettevõtte jaoks olulisele väärtusele. Ta äratab vaatajas huvi või hoopis vihjab ettevõtte tegevusvaldkonnale. Hetkel ei ole GekoWebis valminud ühtegi täiendiga logo, kui see tekib, lisame siia näidisena.

Enne logo loomist tuleks mõelda ettevõtte tegevusalast tulenevatele vajadustele, ehk siis sellele, kuidas ja kus logo kasutama hakatakse. Vastasel juhul võib selguda, et soovitud pinnale logo ei sobi kas oma detailirohkuse või loetavuse tõttu. Siinkohal tasuks mõelda erinevatele versioonidele samast logost (dünaamiline logo). 

Mis on staatiline logo?
Ühte ja sama logo kasutatakse kõikides keskkondades. Sobib ettevõtetele, kel puudub vajadus paigutada logo eriilmelistele pindadele. Lihtsa joonega minimalistlikul logo puhul üldjuhul puudub vajadus alternatiivse logo järele.

Mis on dünaamiline logo? 
Mõnedel juhtudel võib logo varieeruda vastavalt kasutatavast keskkonnast. Näiteks võib kodulehel ja ametlikes dokumentides olla üks versioon, kuid ettevõtte kohvikus nõudel ja/või pakenditel modereeritud variant. 

 

Post by Gekoweb

Comments are closed.